Trimetal Silvanol LM

UV absorberend, weinig filmvormend houtveredelingsproduct

  • Weinig filmvormend houtveredelingsproduct
  • UV absoberend

 

Meer details

Productinformatie Veiligheidsinformatie

€ 34,00 incl. BTW

Verwante artikelen

Datasheet

Rendement18 m²/l
Geschikt voor spuitenNee
Geschikt voor binnenNee
Geschikt voor buitenJa
Overschilderbaar20 uur
Droogtijd (stofdroog)2 uur
Op waterbasisNee

Meer informatie

Productomschrijving
Silvanol LM is een oxidatief drogend, UV absorberend, transparant gepigmenteerd, weinig filmvormend houtveredelingsproduct op basis van een gemodificeerde
alkydhars. 

Gebruik/Toepassing
Silvanol LM is geschikt als decoratieve grond- en aankleurlaag op hout voor buiten, o.a. ongeschaafd rabat, erfafscheiding en pergola's, in een transparant gepigmenteerd verfsysteem. Als eerste laag op hout voor buiten met een filmvormende afwerklaag zoals Silvanol LS of Silvanol LB.
Ook als systeem op zichzelf in drie lagen op bijvoorbeeld Western Red Cedar. 

Voorbehandeling van de ondergrond/Systeeminfo
Nieuw werk
Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden. Alvorens het product wordt aangebracht, dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. Het product kan aangebracht worden op een geschikte timmerindustrie grondlaag, volgens de in de K.V.T. aangegeven normen en richtlijnen. Op nieuw ongeschilderd hout of kaal gemaakte delen is voorbehandeling met twee lagen Silvanol LM aan te bevelen, met een filmvormende afwerking van één of twee lagen Silvanol LS of Silvanol LB. 

Onderhoud bestaand werk
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Kaal gekomen delen
gronden met Silvanol LM en afwerken met één of twee lagen Silvanol LS of Silvanol LB. Het houtvochtgehalte van de ondergrond mag niet boven de 18% zijn.

Verwerking van het product
Kwast
Type verdunning : n.v.t.
Volumepercentage verdunning : gebruiksklaar
Reinigingsmiddel : white spirit

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.
Stofdroog : ca. 2 uur
Kleefvrij : ca. 3 uur
Overschilderbaar : ca. 20 uur

Opmerking
Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C
en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. 

Technische Eigenschappen
Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden: blank
Volumepercentage vaste stof : 30%
Dichtheid : 0,9 kg/dm³
Glans : Zijdeglans
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 56°C
Aanbevolen droge laagdikte : 15 micrometer
Theoretisch rendement bij aanbevolen laagdikte: 17-18 m²/l

Houdbaarheid
In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.