Sikkens Cetol TGX Gloss

Zeer duurzame, transparante hoogglanzende afwerking voor hout buiten op basis van alkydhars.

  • Hoge aanvangsglans
  • Verwachte levensduur 6-7 jaar
  • Bijzonder hoge duurzaamheid
  • Hoogglans transparant
  • Product is transparant en verfraait de houttekening 

Meer details

Productinformatie Veiligheidsinformatie

Levertijd 1 tot 2 werkdagen

€ 56,45 incl. BTW

Meer informatie

Belangrijkste eigenschappen
Hoogglans transparant
Hoge aanvangsglans
Bijzonder hoge duurzaamheid
Verwachte levensduur 6-7 jaar
Verkrijgbaar in kleurloos en vele transparante tinten via het Sikkens kleurenmengsysteem.
Product is transparant en verfraait de houttekening

Toepassing 
Het afschilderen van maatvaste houten constructies zoals kozijnen, ramen en deuren.

Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities 
Verwerkingstemperatuur: 5-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethode Kwast.
Kwast: Bij voorkeur Goudhaantje kwast (synthetisch).

Verwerkingsgegevens Kwast.
Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden. Reiniging gereedschap Met terpentine of Sikkens Verdunning M600. Geadviseerde laagdikte per laag Droog: 40 micrometer = nat: 80 micrometer. Theoretisch rendement 13 m2/liter. Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object. 

Veiligheidsinformatie
Vlampunt (DIN 53213) Ca. 38°C.

Wettelijke voorschriften 
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Eigenschappen
Glansgraad Hoogglans. > 90 GU/20° (ISO 2913).
Uiteindelijke glans is sterk afhankelijk van de mate van zuiging van de ondergrond. Bij twijfel een proefvlak opzetten.
Afleveringsviscositeit Ca. 0,75-0,85 Pa.s/23°C.
Dichtheid Ca. 0,94 kg/dm3
Vaste stofgehalte 60 gew.%, vol 52%.
Vluchtige organische stoffen (VOS) Max. 400 g/liter.

Droging bij 20°C/ 65% RV 
Stofdroog na: ca. 2,5 uur.
Overschilderbaar na: ca. 16 uur.

Vloeiing 
Zeer goed.

Hechting 
Cetol TGX gloss hecht uitstekend op nieuwe als bestaande verflagen. De ondergrond moet droog en schoon zijn.

Overschilderbaarheid 
Goed overschilderbaar met zichzelf en transparante alkydharslakken.

Reinigbaarheid 
Cetol TGX gloss is goed reinigbaar met de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid 
Uitstekend. Transparante houtkleuren in een 4 lagen systeem 6-7 jaar. Niet-houtkleuren in een 4 lagen systeem 5-6 jaar. Cetol TGX gloss kleurloos is uitsluitend buitenduurzaam als het in systemen wordt gebruikt waarbij vooraf tenminste 3 lagen transparante Cetol houtkleurlagen zijn toegepast. 

Base-Clearcoat systeem 
Om te voorkomen dat kleuren door onderhoud te snel donker worden kan het zogenaamde ‘base clearcoatsysteem” worden toegepast. Op kaal hout dienen tenminste 3 lagen Cetol transparante houtkleuren te zijn toegepast, dan kunnen vervolglagen met een kleurloos worden uitgevoerd. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het binnenschilderwerk e.d.

Verpakking 
Bussen van 1 liter en 2,5 liter.

Houdbaarheid 
In onaangebroken verpakking minimaal 2 jaar.

Kleurassortiment 
Kleurloos en vele transparante tinten via het Sikkens kleurenmengsysteem.

Systemen
Kwaliteit van hout
Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 “Houten gevelelementen”).
Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903.

Houtwerk buiten; Nieuwbouw
Vanuit de timmerfabriek aanleveren met een transparant systeem met een totale droge laagdikte van 140 micrometer. Reinigen met Polyfilla Pro S600, specieresten e.d. verwijderen. Licht opschuren, plaatselijk repareren met Componex WR T. Beschadigingen herstellen tot de juiste laagdikte met Cetol Novatech en/ of Cetol TGX gloss. Het geheel aflakken met Cetol TGX gloss.

Afdekken van horizontale delen
Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken tegen valspecie e.d., om verkleuring van het hout te voorkomen.

Nieuw hout
Kaal hout, waar nodig repareren met Componex WR T. Gronden met twee lagen Cetol Novatech. Het geheel afwerken met twee lagen Cetol TGX gloss. 

Bestaand schilderwerk (herschilderbeurt)
Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600, geheel schuren, plaatselijk repareren met Componex WR T. Gebreken tweemaal herstellen met Cetol Novatech en het geheel afwerken met één laag Cetol TGX gloss.

Bestaand schilderwerk (gedegen onderhoud)
Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600, geheel schuren, plaatselijk repareren met Componex WR T. Gebreken tweemaal herstellen met Cetol Novatech. Het geheel tweemaal behandelen met Cetol TGX gloss.