Sikkens Cetol TGL Satin Plus

Zijdeglanzende, transparante houtafwerking voor buiten op basis van speciale alkydharsen.

  • Zeer goed bestand tegen UV-straling, waardoor een permanente elasticiteit is gewaarborgd
  • Hoog laagdiktebereik
  • Weervast
  • Optimaal houtbeschermend
  • De houtstructuur blijft zichtbaar en wordt, afhankelijk van de houtsoort, geaccentueerd
     

Meer details

Productinformatie Veiligheidsinformatie

Levertijd 1 tot 2 werkdagen

€ 51,60 incl. BTW

Meer informatie

Toepassing 
Op geveltimmerwerk van loof- en naaldhout. Zeer geschikt voor toepassing op maatvaste constructies: kozijnen, ramen en deuren.

Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities 
Omgevingstemperatuur: 5-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%.
Beneden 10°C treedt drogingsvertraging op.

Verwerkingsmethode 
Met de kwast.
Kwast: Bij voorkeur Goudhaantje kwast (synthetisch).

Verwerkingsgegevens
Type verdunning: niet verdunnen. Product is gereed voor gebruik.

Reiniging gereedschap 
Met terpentine.

Geadviseerde laagdikte per laag 
Nat: 60-65 micrometer = droog: 35 micrometer.
Theoretisch rendement 15 m2/liter.
Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Veiligheidsinformatie
Vlampunt 61°C.
Wettelijke voorschriften De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Eigenschappen
Glansgraad Zijdeglans, 40-45 GU/60° (ISO 2813).
Afleveringsviscositeit Ca. 2,9 ± 0,2 dPa.s/23°C.
Dichtheid Ca. 0,93 kg/dm3
Vaste stof gehalte Ca. 59 gew.% = ca. 52 vol.%.
Vluchtige organische stoffen (VOS) < 400 g/l.

Droging bij 20°C/ 65% RV 
Stofdroog na: 3,5 uur.
Kleefvrij na: 4,5 uur.
Overschilderbaar na: 16 uur.

Vloeiing 
Zeer goed.

Elasticiteit 
Zeer goed.

Buitenduurzaamheid 
Transparante houtkleuren in een 3 lagen systeem 4-5 jaar. Niet houtkleuren in een 3 lagen systeem 3-4 jaar. De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de houtsoort, de kwaliteit van de houtconstructie, de beglazing, het binnenschilderwerk, de laagdikte, de ligging van het object etc.

Verpakking 
1 liter en 2,5 liter.

Houdbaarheid 
In onaangebroken verpakking minimaal 2 jaar.

Kleurassortiment 
Kleurloos en vele transparante tinten via het Sikkens kleurenmengsysteem.

Systemen
Kwaliteit van hout
Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 “Houten gevelelementen”).
Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903.

Nieuw houtwerk
Het geheel tweemaal gronden met Cetol Novatech in de gewenste kleur. Waar nodig repareren met Polyfilla Pro W360. Afwerken met Cetol TGL Satin plus in de gewenste kleur of kleurloos.
Voor het verkrijgen van een goed resultaat is het noodzakelijk de lagen zo spoedig mogelijk na elkaar aan te brengen.

Onderhoud
Afhankelijk van de toestand van het werk, het behandelde houtwerk goed reinigen met Polyfilla Pro S600 en schuren. Eventuele gebreken herstellen met 2 lagen Cetol Novatech en het gehele werk overschilderen met Cetol TGL Satin plus in de gewenste kleur of kleurloos.

Afdekken van horizontale delen
Het verdient aanbeveling tijdens de bouw horizontale delen af te dekken met plastic of aluminiumfolie, om verkleuring van het hout door kalk en cement te voorkomen.

Merbau
Merbau bevat donker gekleurde inhoudsstoffen die gemakkelijk in water oplossen en naar buiten treden (uitbloeden). Om dit te voorkomen, dient Merbau niet onbehandeld in de bouw te worden geplaatst, maar tevoren in
de werkplaats met ten minste twee lagen Cetol Novatech kleur of Cetol WM 670 te worden behandeld. Op de bouwplaats kan dan met één of twee lagen Cetol TGL Satin plus worden afgewerkt.

Toepassing over andere producten
Cetol TGL Satin plus kleur is ook toepasbaar over intacte transparante beitsen. Niet intacte lagen volledig verwijderen en vervolgens behandelen als voor nieuw werk is aangegeven.

Behandeling van glassponningen, weg te metselen delen e.d. 
Glassponningen, glaslatten (rondom), achterkanten van beschietingen e.d. altijd tweemaal behandelen. Weg te metselen delen tweemaal behandelen met Cetol TGL Satin plus.