Disbon 481 EP-Uniprimer Bekijk groter

Disbon 481 EP-Uniprimer

Met water te verdunnen epoxyhars-hechtprimer op niet-zuigende ondergronden, binnen en buiten. Twee componenten (2K).

  • hecht zeer goed op vrijwel alle niet-zuigende ondergronden
  • roestwerend op ontroest staal en zink 

Meer details

Productinformatie Veiligheidsinformatie 1 Veiligheidsinformatie 2

De 10 kilo verpakking heeft een levertijd van 2-7 werkdagen

€ 57,95 incl. BTW

Meer informatie

Toepassing
Als hechtlaag op niet-zuigende ondergronden. Disbon 481 2K-EP-Universalprimer heeft roestwerende eigenschappen op staal en verzinkte oppervlakken (niet geschikt als roestwerende primer op betonijzer).
Over te schilderen met nagenoeg alle 1K- en 2K-coatings. Bij twijfel een hechtproef uitvoeren.

Materiaalbasis
2K-epoxyhars, met water te verdunnen.

Verpakking
1 kg, 5 kg, 10 kg metalen-combi-verpakking

Kleur
Wit, hellgrau

Opslag
Koel, maar vorstvrij bewaren. Onaangebroken verpakking bij 20 °C tenminste 12 maanden houdbaar. Bij opslag onder lagere temperaturen het materiaal voor gebruik geruime tijd bij 20 °C opslaan.

Geschikte ondergronden
Niet-zuigende, harde ondergronden zoals: Glasal, Resopal, Werzalit, Colorpan, tegels, afwerkingen van polyurethaan, epoxyhars of polyester, aluminium (niet geëloxeerd) en verzinkt staal.

Op PVC en coilcoatverflagen een hechtproef uitvoeren.
Niet toepassen op polyethyleen, polypropyleen en geëloxeerd aluminium.
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen zoals: losse delen, stof, oliën, vetten, rubber en andere stoffen waarop geen hechting wordt verkregen.

Voorbereiding van de ondergrond
Draagkrachtige ondergronden met verontreiniging (stof, vuil etc.) door hogedruk waterstralen zodanig reinigen dat siliconenverontreiniging en andere stoffen die de hechting nadelig beïnvloeden geheel zijn verwijderd. Keramische tegels moeten na reinigen met water grondig mechanisch mat geschuurd worden.

Zink en verzinkt staal met een zeepoplossing en ammonia reiningen of licht aanstralen en met schoon water naspoelen. Verzinkte oppervlakken in combinatie met Scotch-Brite schuren.

Verroest staal en zinken oppervlakken metaalblank ontroesten (Sa 2½ volgens DIN EN ISO 12944, deel 4).

Hard-PVC reinigen met een ammonia-alkalisch reinigingsmiddel en opschuren (korrelgrootte 180 of fijner).

Aluminium reinigen met fosforzuur, schuren en met schoon water nawassen.

Materiaalbereiding
Harder toevoegen aan basismateriaal en de inhoud van de 1 kg-verpakking door grondig roeren mengen.
De inhoud van de 5 en 10 kg-verpakking met behulp van een langzaamdraaiend roerwerk (max. 400 omw./min.) grondig mengen. Daarna overgieten in een andere bus en nogmaals doorroeren. Nooit uit de geleverde verpakking werken.

Mengverhouding
Massa (A) : verharder (B) = 3 : 2 gew. delen.

Verwerkingsmethode
Aanbrengen met kwast, roller of airless spuitapparatuur (nozzle 0,010-0,016 inch, druk min. 50 - 100 bar).

Opbouw van het verfsysteem
Materiaal in een dunne, gelijkmatige laag aanbrengen. Onder laklagen altijd spuiten.

Verbruik
Op niet-zuigende ondergronden ca. 120-170 g/m2. Bij spuiten moet met een hoger verbruik rekening worden gehouden. Nauwkeurig verbruik vaststellen door proef op het object.

Verwerkingstijd
Bij 20 °C en 60 % relatieve luchtvochtigheid ca. 90 minuten. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de ‘potlife’.
Let op: Het einde van de ‘potlife’ is optisch niet herkenbaar. Het overschrijden ervan leidt tot verandering van kleur en glansgraad en vermindering van hechting op de ondergrond. Materiaal niet in te grote laagdikten aanbrengen. Tijdens het drogen en uitharden voor goede en voldoende ventilatie zorgen. Niet toepassen onder met water te verdunnen verflagen die een dikke laag geven.

Verwerkingsomstandigheden
Minimaal 10 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
De relatieve luchtvochtigheid mag niet meer dan 80 % bedragen. De temperatuur van de ondergrond moet altijd minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.

Wachttijd
De wachttijd tussen de arbeidsgangen moet bij 20 °C minstens 3 uur bedragen bij 20 °C voor waterige afwerkingen.
Voor oplosmiddelhoudende afwerkingen een wachttijd van 16 uur aanhouden bij 20 °C.
Binnen 3 dagen moet de volgende afwerklaag aangebracht worden. Hogere temperaturen verkorten en lagere temperaturen verlengen de wachttijd.

Droogtijd
Bij 20 °C en 60% relatieve luchtvochtigheid voor waterige afwerkingen na ca. 3 uur en voor oplosmiddelhoudende afwerkingen na 16 uur over te schilderen.
Tijdens het uitharden (ca. 8 uur bij 20 °C) het materiaal tegen vocht beschermen om afwijkingen aan het oppervlak en een verminderde hechting te voorkomen.
Bij lagere temperaturen 12 uur voor waterige afwerkingen en 48 uur voor oplosmiddelhoudende afwerkingen.

Reinigen gereedschap
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water en een zeepoplossing.