Caparol Dupa Fix Grund

Dit is een artikel wat speciaal wordt besteld voor u en kan daarom niet retour.

Meer details

Productinformatie 3 Productinformatie 1 Productinformatie 2

€ 108,75 incl. BTW

Meer informatie

Geschikte ondergronden

Poreus mineraal pleisterwerk, beton en mechanisch verwijderde verflagen. Ook geschikt voor toepassing op gevelisolatiesystemen met polystyreen als isolatiaplaat.

Voorbereiding van de ondergrond
De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Raadpleeg voor voorbehandeling van de ondergrond het technisch informatieblad nr. 650 Ondergronden en hun voorbehandelingen

Verwerkingsmethode
Verwerken met oplosmiddelbestendig gereedschap zodanig, dat het voorstrijkmiddel in de ondergrond gewreven kan worden.

Verdunnen
Indien noodzakelijk en uitsluitend met max.10 % Caparol AF-Verdünner. 

Opbouw van het systeem
Op een normaal en zwak zuigende ondergrond onverdund en op sterk zuigende ondergrond tweemaal nat-in-nat behandelen. Met oplosmiddelbestendig gereedschap goed in de ondergrond wrijven. De voorstrijklaag mag, na droging, aan het oppervlak geen gesloten, glanzende laag vormen.

Verbruik
Afhankelijk van zuigkracht en aard van de ondergrond ca. 150 - 300 ml/m2. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden
Dupa Fix Grund is ook bij vorst te verwerken, mits de ondergrond vrij is van ijs.
Wachttijd
Bij lage temperaturen een wachttijd van meerdere dagen aanhouden.
Droogtijd
Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid is Dupa Fix Grund na minimaal 12 uur over te schilderen.

Gereedschap
Dupa Fix Grund aanbrengen met oplosmiddelbestendige kwast of borstel of spuiten met geschikte airless spuitapparatuur.  Niet verspuiten luchtdruk-spuitapparatuur.
Airless-applicatie
Spuithoek: 60°
Nozzle: 0,029"
Spuitdruk: 50-60 bar
Gereedschap na gebruik met nitroverdunner of kwastenreiniger schoonmaken.

Opmerkingen
Niet met andere materialen mengen. Dupa Fix Grund bevat oplosmiddel en mag binnen niet worden toegepast.