Trimetal Globatec Hydrofuge 5 Ltr Bekijk groter

Trimetal Globatec Hydrofuge 5 Ltr

002412

Hydrofobeermiddel voor buitenmuren op basis van silanen

  • Hydrofoob karakter
  • Onzichtbaar (geen filmvorming)
  • Verandert het aspect van de materialen niet
  • Vermindert mos- en algaangroei
  • Vermindert vuilaanhechting
  • Materialen behouden hun thermische isolatievermogen

Meer details

Productinformatie Veiligheidsinformatie

Levertijd 2 tot 3 werkdagen

€ 105,90 incl. BTW

Verwante artikelen

Meer informatie

Productomschrijving
Globatec Hydrofuge is een kleurloos vochtwerend product voor het waterafstotend maken van minerale ondergronden, waarbij het uiterlijk van de ondergrond niet wordt aangetast.

Gebruik/Toepassing
Globatec Hydrofuge wordt gebruikt als onzichtbare, waterafstotende afwerking van minerale bouwstoffen zoals gevels van baksteen, kalkzandsteen, gasbeton, pleister- en metselwerk en natuursteen. Na correcte behandeling is er een verminderde kans op alg- en groenaangroei, zout uitbloedingen en vorstschades. Vochtvlekken en vochtdoorslag kunnen worden voorkomen, mits de bouwconstructie in orde is. Globatec Hydrofuge is waterdampdoorlatend en onverzeepbaar. Het parelende effect kan
na verloop van tijd afnemen. De waterafstotende eigenschappen blijven, afhankelijk van de indringing in de ondergrond, maximaal 5 jaar werken.

Voorbehandeling ondergrond/Systeeminfo
Nieuw werk
Globatec Hydrofuge wordt toegepast op elk deugdelijk, schoon, vet- en stofvrij oppervlak. Ondergronden met alg- of groenaangroei: vooraf behandelen met Paramoss.
Afwerking in meerdere lagen met Globatec Hydrofuge tot verzadiging. 

Onderhoud bestaand werk
Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten. Loszittende delen verwijderen. Afwerking met Globatec Hydrofuge tot verzadiging. 

Verwerking van het product
Kwast en rol
type verdunning : gebruiksklaar
Reinigingsmiddel : direct na gebruik met water
Lagedrukspuit met vlakstraal nozzle
type verdunning : gebruiksklaar
Reinigingsmiddel : direct na gebruik met water

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.
Globatec Hydrofuge vormt geen film op de ondergrond. Het product trekt in 2 tot 3 uur volledig in de ondergrond. De droging is afhankelijk van de temperatuur en
luchtvochtigheid.

Opmerking
Opbrengen in horizontale banen tot de ondergrond verzadigd is; van onder naar boven werken. Royaal overlappend aanbrengen. Voor gebruik goed schudden c.q. mengen. Eventueel gemorst product direct verwijderen. Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/ of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%. Vooraf aansluitend glas- en schilderwerk en begroeiing afdekken. De ondergrond eerst goed laten drogen. Vochtproblemen veroorzaakt door bouwtechnische fouten kunnen niet worden opgelost door een behandeling met Globatec Hydrofuge. Bij sterk zuigende ondergronden dient Globatec Hydrofuge te worden toegepast volgens het “nat-in-nat” principe. Zo gauw de laag in de ondergrond is getrokken kan de volgende laag worden aangebracht. Voorkom de aftekening van aanzetten door het gevelvlak in één keer geheel te behandelen zonder onderbrekingen. Het rendement is afhankelijk van de porositeit van de ondergrond en dient te worden vastgesteld aan hand van een proefneming. Het product ziet er in de bus melkachtig wit uit.

Technische Eigenschappen
Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden: kleurloos
Volumepercentage vaste stof : 7.5%
Dichtheid : 0,99 kg/dm³
Vlampunt, bepaald volgens ISO 1516 : > 55°C
Rendement : 0.5-6 m2/l (baksteen, prefab beton), sterk afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond

Bijzonderheden
Kan worden aangebracht op licht vochtige ondergronden. Niet toepassen op: gips ondergronden en horizontale waterbelaste delen. Hydrofoberen is enkel zinvol indien capillairen en/of poriën c.q. spleten niet breder zijn als 0,02 mm. Globatec Hydrofuge kan na verloop van tijd overgeschilderd worden met dispersiemuurverven. Het is wenselijk vooraf een proefvlak te zetten. 

Houdbaarheid
In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.