Sikkens Alpha Aqua Si 10 Liter Bekijk groter

Sikkens Alpha Aqua Si 10 Liter

H00594

Watergedragen, kleurloos impregneermiddel voor gevelbescherming en hydrofobering.

  • Waterdampdoorlatend
  • Kleurloos
  • Vermindert de vuilaanhang
  • Vermindert de kans op zoutuitslag, vorstschade, wapeningscorrosie, mos- en algaangroei
  • Universeel toepasbaar op alle steenachtige ondergronden, zowel droge als vochtige
  • Watergedragen impregneermiddel
  • Waterafstotend, vochtwerend, voorkomt vochtindringing 

 

Meer details

Productinformatie Veiligheidsinformatie

Levertijd 1 tot 2 werkdagen

€ 173,05 incl. BTW

Meer informatie

Toepassing 
Het behandelen van beton, gasbeton, metselwerk, natuursteen, pleisterwerk, kalkzandsteen e.d.

Verwerkingscondities 
Verwerkingstemperatuur: niet verwerken bij temperaturen onder 5°C.
De gunstigste verwerkingstemperatuur ligt tussen 10°C en 25°C.
Niet verwerken bij directe zonnestraling op de gevel.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethoden 
Met kwast, rolborstel, spuit- en sproeiapparatuur.
Kwast: Bij voorkeur Goudhaantje lakroller 9 mm.
Spuitapparatuur: Gloria Drukspuit Prima 5T.
Om een maximale indringing te verkrijgen verdient het aanbeveling Alpha Aqua SI van onder naar boven overvloedig aan te brengen. Zo nodig de behandeling één of meerdere keren herhalen. Zie verder onder 'Werkwijze'. Het product is gebruiksklaar en hoeft niet te worden verdund. Jerrycan goed schudden voor gebruik.

Reiniging gereedschap 
Kwast, borstel en/of apparatuur na gebruik reinigen met water.

Theoretisch rendement 
Ca. 1 m2/l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak. 

Veiligheidsinformatie
Vlampunt >100°C.

Eigenschappen
Afleveringsviscositeit: Dun vloeibaar; gebruiksklaar.
Voor gebruik de jerrycan goed schudden.
Dichtheid: Ca. 0,99 kg/dm3.
Vaste stofgehalte: Ca. 7,5 gew.%.

Droging bij 20°C/ 65% RV 
Er vindt geen filmvorming plaats. De droging hangt af van het type ondergrond en de klimatologische omstandigheden. Alpha Aqua SI is na 1 à 2 uur volledig in de ondergrond getrokken. Na droging is de impregnering waterafstotend en regenvast. 

Waterdampdoorlatendheid 
Alpha Aqua SI is waterdampdoorlatend.

Alkalivastheid 
Alpha Aqua SI is onverzeepbaar.

Overschilderbaarheid 
Overschilderbaar met dispersieverven.

Indringend vermogen 
Alpha Aqua SI heeft een zeer goed indringend vermogen.

UV-resistentie 
Zeer goede  weerstand tegen UV-straling.

Duurzaamheid 
De waterafstotende werking blijft ten minste 5 jaar gehandhaafd. Het pareleffect neemt na verloop van tijd af, maar de werking blijft bestaan.

Verpakking 
Jerrycans van 10 liter.

Houdbaarheid 
In gesloten verpakking minimaal 12 maanden. Koel en vorstvrij bewaren. Niet blootstellen aan een temperatuur >35°C.

Kleur 
Kleurloos; in de jerrycan melkachtig wit.

Werkwijze
Voorbereiding
Voordat de behandeling met Alpha Aqua SI plaatsvindt: stof, vuil, mos, alg, schimmels en dergelijke verwijderen, bij voorkeur met hogedruk water- of stoomreinigingsapparatuur. Beschadigde voegen vernieuwen; scheuren, grindnesten en andere gebreken repareren met daarvoor geschikte materialen. Dak- en kozijnaansluitingen controleren op waterdichtheid en zo nodig afdichten. Glas, ramen en deuren, onderdelen van metaal en kunststof goed afdekken. Het impregneermiddel is achteraf moeilijk te verwijderen. Planten in de directe omgeving van de te behandelen gevels afdekken.
Verwerking
Te verwerken door middel van strijken, rollen, bij voorkeur spuiten of sproeien. Jerrycan goed schudden voor gebruik.
Strijken/rollen
Het eenvoudigst is de verwerking met een kwast, grote blokwitter of borstel. Deze werkwijze past men voornamelijk toe als de te behandelen oppervlakken relatief klein zijn. De behandeling vergt een zorgvuldige
werkwijze. Vooral belangrijk is dat er niet te weinig materiaal wordt aangebracht, omdat het succes van de behandeling in hoge mate hiervan afhankelijk is. Het beste resultaat verkrijgt men als het middel van onder
naar boven wordt aangebracht. Bij sterk zuigende ondergronden vindt de behandeling in twee of drie arbeidsgangen plaats volgens de 'nat-in-nat-methode'. Dat wil zeggen, nadat het impregneermiddel in de ondergrond is getrokken, brengt men de volgende laag aan.
Sproeien/spuiten
Bij grote gevelvlakken maakt men gebruik van sproei- of spuitapparatuur. Van belang daarbij is, dat de verwerkingsdruk gering is. Dit voorkomt te sterke verneveling. Het sproeien of spuiten dient als het ware in gieten over te gaan. De sproei- of spuitmethode geeft de beste resultaten omdat daarmee een gelijkmatige, diepe impregnering van het gehele oppervlak wordt verkregen. Evenals bij de verwerking met de kwast is het, om een maximale indringing van het impregneermiddel te verkrijgen, ook bij sproeien of spuiten van belang om het middel van onder naar boven overvloedig aan te brengen. De sproei- of spuitkop dient ongeveer 10 cm vanaf de gevel gehouden te worden, zodanig dat de vloeistof rechtstandig in de ondergrond kan dringen. Het sproeien voortzetten tot de ondergrond geen impregneermiddel meer opneemt en er 10-20 cm lange 'lopers' ontstaan.
Het is aan te bevelen om sterk zuigende ondergronden twee- of driemaal 'nat-in-nat' te impregneren. Slecht zuigende, dichte ondergronden, zoals prefab-beton, worden daarentegen slechts éénmaal behandeld. Om te voorkomen dat zich bij regen de 'aanzetten' gaan aftekenen, moet de behandeling zonder onderbrekingen plaatsvinden.