Caparol Muresko Silacryl Bekijk groter

Caparol Muresko Silacryl

Hoogwaardige siliconenhars-muurverf met een minerale uitstraling. Zeer open voor waterdamp en toch waterwerend.

  • waterdampdoorlatend
  • kleurvast
  • in vele kleuren te leveren
  • minder gevoelig voor mos- en algenaangroei
  • waterafstotend conform DIN 4108
  • alkalivast

 

 

Meer details

Productinformatie 1 Productinformatie 2 Veiligheidsinformatie

€ 71,40 incl. BTW

* verplicht(e) veld(en)

loader

Verwante artikelen

Meer informatie

Toepassing
Voor hoogwaardig schilderwerk van gevels, zowel op gladde als gestructureerde oppervlakken. Muresko SilaCryl® geeft een optimale bescherming tegen vocht, een hoge waterdampdoorlaatbaarheid en een goede openheid voor CO2.. Daarbij garandeert Muresko SilaCryl, net als bij een hoogwaardige, zuivere acrylaatverf: weerbestendigheid, geen verkrijting, goede hechting en een ruime kleurkeuze.
Op ruw pleisterwerk kan Muresko, afhankelijk van de mate van verdunnen, zowel structuurbehoudend als structuurnivellerend worden toegepast. Bijzonder goed geschikt voor het schilderen van cellenbetonplaten.

Materiaalbasis
Siliconenhars en zuiver acrylaatdispersie.

Verpakking
standaard 10 liter
speciale verpakking 2½, 5 en 12½ liter

Kleur
Wit
Muresko is zelf op kleur te maken met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (voorheen Alpinacolor) of AVA – Amphibolin Vollton- und Abtön­farben. Bij het zelf op kleur maken de totale hoeveelheid mengen om kleurverschil te voorkomen. Overige kleuren zijn te maken met ColorExpress. Bij afname van 100 liter en meer in één kleur is levering af fabriek mogelijk. De kleur voor verwerking controleren. Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken. Muresko Silacryl Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Heldere en intensieve kleuren hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn

Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26:
    Klasse: B
    Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad
Mat, G3

Opslag
Koel en goed gesloten bewaren.

Aanvullende producten
Caparol Trocknungsbeschleuniger
Bij lage temperaturen, van 1 °C tot ca. 10 °C., kan, om de verflaag Muresko sneller regenvast te krijgen, de juiste dosering Caparol Trocknungsbeschleuniger toegevoegd worden. Raadpleeg hierbij het etiket.

Geschikte ondergronden
De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en hun voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond
Nieuwe en oude buitengevelisolatiesystemen die intact zijn met oppervlakken van dispersie-, silicaat-, siliconenhars- of kalkcementsierpleister (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
De sierpleister volgens een geschikte methode reinigen. Bij reinigen met stoomstralen op oude pleisters die intact zijn, is het van belang dat de temperatuur niet hoger dan 60 °C en de druk max. 60 bar. Na het reinigen voldoende droogtijd aanhouden. Voordat de Muresko SiliCryl wordt aangebracht de onderstaande werkwijze, afhankelijk van de soort ondergrond, aanhouden.

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen, meestal 2 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Door voor te strijken met CapaGrund Universal verminderd het risico van kalkuitbloeiïngen en kan veelal na 7 dagen wachten geschilderd worden. Bij oude pleisterlagen moeten reparaties voldoende afgebonden en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende en matig zandende pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met OptiGrund. Op sterk zandende, murwe pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund of bij gevelisolatiesystemen met polystyreen-isolatieplaten met AmphiSilan Putzfestiger.


Nieuwe silicaat-sierpleisters
Schilderen met Caparol Sylitol®-producten.

Oude silicaatverven
Goed hechtende lagen mechanisch of door hogedruk waterstralen reinigen. Niet goed hechtende, verweerde lagen verwijderen door afsteken, afslijpen of afkrabben. Het oppervlak stofvrij maken. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiSilan-Putzfestiger.

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Minerale reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Een poreuze, zuigende of zwak zanderige pleister voorstrijken met OptiGrund. Sterk zuigende, zanderige of oude, poederende pleisterlagen impregneren met Dupa-grund.

Cellenbeton met goed hechtende verflagen
Onbeschadigde oppervlakken reinigen. Verweerde of sterk zuigende verflagen voorstrijken met CapaGrund Universal. In alle andere gevallen het Caparol producten programma raadplegen.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode, bijvoorbeeld mechanisch of door hogedruk waterstralen of stoomstralen. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal.
Poreuze, zuigende of zwak zanderige oppervlakken voorstrijken met OptiGrund. Poederende of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.Vezelcementplaten (onbehandeld)
Vrijstaande platen moeten aan alle kanten, dus ook aan de rugzijden en op de zaagsneden, worden behandeld. Vanwege de hoge alkaliteit de platen altijd voorstrijken met Disbon 481 EP-Uniprimer om kalkuitbloeiingen te voorkomen.

Baksteen
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metselwerk moet droog en gaaf zijn, zonder scheuren en vrij van zouten. Impregneren met Dupa-grund. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

Goed hechtende dispersie-, dispersie-silikaat- en siliconenharsverflagen
Oude verflagen verflagen volgens plaatselijke voorschriften reinigen door hogedruk stoomstralen.

Oude verflagen met de volgende eigenschappen:
Goed hechtend, niet zuigend en droog: Zie "Opbouw van het verfsysteem"
Matig zuigend: Voorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3 % water.
Sterk zuigend: Voorstrijken met AmphiSilan Tiefgrund of AmphiSilan Putzfestiger.
Afwerklagen op gevelisolatiesystemen: Sterk zuigende, goed hechtende lagen met haarsheurtjes voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger.
Poederend en krijtend: Voorstrijken met AmphiSilan Putzfestiger.

Glanzende en waterafstotende (hydrofoob) verflagen
Mechanisch opruwen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Is na het opruwen nog steeds een waterafstotend effect aanwezig dan adviseren wij voor te strijken met Dupa-Haftgrund.

Goed hechtende kunsthars- ofsiliconenhars-sierpleisterlagen
Oude pleisterlagen reinigen met een geschikte methode. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen.

Niet goed hechtende dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen
Verflagen geheel verwijderen bijvoorbeeld met een afbijtmiddel en reinigen door stoomstralen. De ondergrond goed laten drogen. Gladde of matig zuigende opper- vlakken voorstrijken met CapaGrund Universal. Zuigende, zanderige of poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Niet goed hechtende minerale verflagen
Volledig verwijderen door schuren, borstelen, schrapen of een andere geschikte methode. De oppervlakken vervolgens met hogedruk waterstralen of stoomstralen reinigen en goed laten drogen. Impregneren met Dupa-grund of AmphiSilan Putzfestiger.

Door industriegassen of ijzerzouten aangetaste oppervlakken
Schilderen met watervrije muurverf Duparol.

Pleister of beton met scheuren
Schilderen met Cap-elast.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door afborstelen. Impregneren met Dupa-grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Reparaties
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

Verwerkingsmethode
Aanbrengen met kwast of roller. Voor verwerking met de airless adviseren wij de Muresko Nespri-TEC te gebruiken.

Opbouw van het verfsysteem
Indien mos- en/of algenaangroei op de ondergrond aanwezig is deze conform de voorschriften behandelen met een wettelijk toegelaten mos-en algendodend preparaat.

Grond- en/of tussenlaag
Muresko verdunnen met maximaal 10 % water of AmphiSilan Tiefgrund.

Afwerklaag
Muresko verdunnen met maximaal 5 % water.
Om de structuur te behouden op ruw pleisterwerk de grondlaag verdunnen met max. 15-20 % en de afwerklaag verdunnen met maximaal 10 % water.

Verbruik
Ca. 200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Voor een optimale bescherming zijn twee verflagen noodzakelijk met een totaal verbruik van minimaal 400 ml/m2 met een drogelaagdikte van minimaal 200 ­µm. Elke verflaag extra verhoogt het verbruik met min. 200 ml/m2 en de laagdikte met ca. 100 µm. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden
Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd
Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4-6 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie
Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Bij toepassing binnen van Caparol-Tiefgrund TB de ARBO-wetgeving naleven. Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. In gevoelige ruimten geurarme en vrij van aromaten AmphiSilan-Putzfestiger toepassen. Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. 

Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor. Als op kleur gebrachte Muresko op een alkalische ondergrond moet worden aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen. 

Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nacht- vorst.

Uitsluitend toepassen op intacte gevelisolatiesystemen. Zonodig het speciale Capatect renovatiesysteem toepassen. Geen oplosmiddelhoudende producten gebruiken, uitgezonderd AmphiSilan Putzfestiger. De reflectiewaarde van de verflaag op gevelisolatie moet meer dan 20 zijn.

Bij toepassing op cellenbeton moet de reflectiewaarde van de verflaag meer dan 30 zijn.