Caparol AmphiTex Mat Bekijk groter

Caparol AmphiTex Mat

Universele binnen-buitenmuurverf, oplosmiddel- en weekmakervrij

  • oplosmiddel- en weekmakervrij
  • dunne verflaag waardoor structuur ondergrond behouden blijft
  • met water te verdunnen
  • zeer goede hechting op vele ondergronden
  • milieusparend en reukarm
  • weerbestendig
  • alkalivast 

Meer details

Productinformatie Productinformatie 2 Veiligheidsinformatie

€ 125,25 incl. BTW

* verplicht(e) veld(en)

loader

Datasheet

Rendement5 m²/l
AfwasbaarheidZeer goed
AfwerkingMat
Geschikt voor spuitenJa
Geschikt voor binnenJa
Geschikt voor buitenJa
Overschilderbaar12 uur

Meer informatie

Toepassing
Universele acrylaat muurverf voor oppervlakken die veel te verduren hebben. AmphiTex Mat is zeer goed te verdelen en vloeit uitstekend, hierdoor blijft de structuur van de ondergrond behouden. Hecht goed op vele soorten ondergonden.

Materiaalbasis
acrylaatdispersie

Verpakking
standaard 10 en 5 liter

Kleur
Wit, lichte en donkere kleuren. Op kleur te maken met het ColorExpress-systeem. AmphiTex Mat wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.
Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26
Klasse:  B
Groep:  1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad
Mat

Opslag
Koel, maar vorstvrij.

Natteslijtage
Klasse 1 (schrobvast)

Dekking
Klasse 2 bij 150 ml/m2 of 6-7 m2/l

Geschikte ondergronden
De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voorbereiding van de ondergrond
BUITEN

Minerale pleisterlagen
Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op vaste, normaal zuigende pleisterlagen een grondlaag aanbrengen met AmphiTex Mat, verdund met maximaal 5% water. Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met OptiGrund E.L.F.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode. Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met AmphiTex Mat, verdund met maximaal 5% water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met OptiGrund E.L.F. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.


Vezelcementplaten (onbehandeld)
Dichte oppervlakken en platen die matig zuigen voorstrijken met Dupa-Haftgrund. Verweerde, zanderige, sterk zuigende platen voorstrijken met Dupagrund. Vrijstaande platen altijd rondom behandelen. Om kalkuitbloeiïng te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden voorgestreken met Disbon 481 EP-Uniprimer.

Goed hechtende dispersieverflagen
Glanzende oppervlakken opruwen. Vuile, krijtende dispersieverflagen reinigen door hogedruk waterstralen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiTex Mat, verdund maximaal met 5% water. Goed hechtende, vervuilde en/of krijtende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig wassen of anderszins. De ondergrond goed laten drogen.

Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen (bijv. Cap-elast)
Vuile, kreitende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig reinigen of andere geschikte methoden. Ondergrond goed laten drogen. Bij dergelijke ondergronden AmphiTex Mat in wit of lichte kleur, reflectiewaarde >60, uitvoeren.

Goed hechtende dispersiesierpleisters
Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met AmphiTex Mat, verdund met maximaal 5% water.

Niet goed hechtende dispersieverflagen en  dispersiesierpleisters
Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met AmphiTex Mat, verdund met maximaal 5% water.  Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-grund.

Minerale verflagen
Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Dupa-grund.

Bakstenen metselwerk
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit, zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Een grondlaag aanbrengen met AmphiTex Mat, verdund met maximaal 5% water. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

Door industrie en roet verontreinigde oppervlakken
Schilderen met watervrije Duparol.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak voorstrijken met Dupagrund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Beschadigingen
Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

BINNEN

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 998-1)
Draagkrachtige, normaal zuigende pleister- lagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix.

Gips- en spuitpleisters (drukvastheid minimaal 2 N/mm2 conform DIN EN 13279)
Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en voorstrijken met CapaTex Fix.

Gipsbouwplaten
Zuigende platen impregneren met CapaTex Fix. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gipskartonplaten
Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties voorstrijken met CapaTex Fix.
Voorstrijken met CapaSil Primer. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton
Eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton
Voorstrijken met CapaTex Fix.

Kalkzandstenen- of bakstenenmetselwerk
Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen
Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen
Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of -sierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen en het oppervlak stofvrij maken. Voorstrijken met CapaTex Fix.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf of ander behang van papier of glasvezel
Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang
Volledig verwijderen. Lijm en resten van grondpapier wegwassen. Impregneren met CapaTex Fix.

Oppervlakken met schimmel
Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W of Fungitex-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet
Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

Kleine beschadigingen
Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Akkordspachtel, volgens verwerkingsvoorschrift. Indien nodig nogmaals voorstrijken.

Verwerkingsmethode
Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparatuur.
Bij spuitapplicatie op matig tot niet zuigende ondergronden moet een voorstrijklaag met CapaGrund Universal worden aangebracht.
Airless:
spuithoek 50°
nozzle 0,017-0,021"
druk 150-180 bar.

Opbouw van het verfsysteem
Indien mos- en/of algenaangroei op de ondergrond aanwezig is deze conform de voorschriften behandelen met een wettelijk toegelaten mos-en algendodend preparaat.

Grond- en/of tussenlaag
AmphiTex Mat verdunnen met maximaal 3 % water.

Afwerklaag
AmphiTex Mat onverdund aanbrengen.

Verbruik
Ca. 150-200 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond.
Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.

Verwerkingsomstandigheden
Minimaal 5 °C voor ondergrond en omgeving.

Droogtijd
Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na ca. 12 uur. Volledig droog en te belasten na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Attentie
Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet desondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor. Niet verwerken in de felle zon, bij harde wind, mist en bij kans op regen of nacht- vorst.