Caparol AmphiKlima Bekijk groter

Caparol AmphiKlima

Matte gevelverf met ‘Early Rain Protection&technologie. Onder normale omstandigheden is de aangebrachte verflaag al na 20 min. droogtijd bestand tegen regen. AmphiKlima heeft een breed toepassingsgebied, het is bijzonder geschikt voor metselwerk en cementgebonden ondergronden. Het is alkalibestendig, het vermindert de kans op kalkuitbloeiing en biedt een hoge CO2-remming. 

Meer details

Productinformatie Veiligheidsinformatie

€ 325,50 incl. BTW

* verplicht(e) veld(en)

loader

Verwante artikelen

Meer informatie

Toepassing
Toe te passen op beton, metselwerk, minerale pleisterlagen en dispersiesierpleisters evenals op draagkrachtige matte dispersieverflagen.

Eigenschappen 

  • snel regenvast 
  • toepasbaar vanaf 2°C
  • carbonatatie-remmend
  • alkalibestendig, verzeept niet
  • Materiaalbasis
  • Speciale kunstharsdispersie 

Verpakking
10 liter

Kleur
Wit en kleur
Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem. AmphiKlima is volgens het ColorExpress-systeem op kleur te brengen in vele kleuren.Briljante, intensieve kleuren, bijvoorbeeld geel, oranje, rood enz. hebben een gering dekvermogen. Het is bij deze kleuren daarom aanbevolen een vergelijkbare, dekkende, op wit gebaseerde, pastelkleur voorstrijken. Eventueel kan een tweede deklaag nodig zijn.

Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26:
    Klasse: B
    Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur 

Glansgraad
Mat 

Opslag
Koel en goed gesloten bewaren.

Geschikte ondergronden
De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen. Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

Voorbereiding van de ondergrond
Pleisterlagen op cement, kalk-cement en kalkbasis
Nieuwe pleisterlagen voldoende laten drogen en afbinden, meestal 2-4 weken bij 20 °C en 65 % rlv. Bij ongunstig weer een langere droogtijd aanhouden. Het risico van kalkuitbloeiïngen kan verkleind worden door een laag CapaGrund Universal aan te brengen. Zanderige, poederende ondergronden voorstrijken met DupaFix Grund. Licht poederende en normaal zuigende ondergronden voorstrijken met OptiSilan TiefGrund.

Oude pleisterlagen
Bij oude pleisterlagen moeten reparaties voldoende afgebonden en droog zijn. Op grof poreuze, zuigende en matig zandende pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met OptiSilan TiefGrund. Op sterk zandende, murwe pleisterlagen een impregneerlaag aanbrengen met Dupa Fix Grund.

Beton
Reinigen volgens een geschikte methode. Op zwak zuigende of gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaGrund Universal. Poreuze, zuigende of zwak zanderige oppervlakken voorstrijken met OptiSilan TiefGrund. Poederende of zuigende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Bakstenen metselwerk
Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit en zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metselwerk moet droog en gaaf zijn, zonder scheuren en vrij van zouten. Impregneren met Dupa Fix Grund. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije muurverf Duparol.

Goed hechtende, matte dispersieverflagen
Oude verflagen verflagen grondig reinigen, bijv. door hogedruk reinigen of stoomcleanen.

Oude verflagen met de volgende eigenschappen:
Niet zuigend en droog: Voorstrijken met CapaGrund Universal of een grondlaag aanbrengen met AmphiKlima, verdund met max. 5% water.
Matig zuigend: Voorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3% water.
Sterk zuigend:Voorstrijken met OptiSilan TiefGrund of Dupa Fix Grund.
Poederend en krijtend: Voorstrijken met Dupa Fix Grund.

Goed hechtende sierpleister op basis van dispersie of siliconenhars
Oude pleisterlagen reinigen met een geschikte methode. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen.

Niet goed hechtende verf- en sierpleisterlagen op basis van dispersie
Verf- en sierpleisterlagen geheel verwijderen. De ondergrond goed laten drogen. Gladde of matig zuigende oppervlakken vervolgens voorstrijken met CapaGrund Universal. Zuigende, zanderige of poederende oppervlakken impregneren met Dupa Fix Grund.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen
Zoutuitbloeiingen verwijderen door afborstelen. Impregneren met Dupa Fix Grund. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen wordt geen garantie gegeven voor een duurzame hechting of voor het wegblijven van zoutuitbloeiingen.

Verwerkingsmethode
Aanbrengen met kwast, roller of airless-spuitapparatuur.

Opbouw van het systeem
Indien mos- en/of algenaangroei op de ondergrond aanwezig is deze conform de voorschriften behandelen met een wettelijk toegelaten mos-en algendodend preparaat.

Grondlaag
Als omschreven bij ''Voorbereiding van de ondergrond".

Tussenlaag
AmphiKlima, verdund met max. 10% water

Afwerklaag
AmphiKlima, verdund met 0 - 5% water.

Verbruik
Ca. 150 ml/m2 per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer.

Verwerkingsomstandigheden
Temperatuur tijdens verwerking en droging: minimaal +2°C en maximaal +40°C voor materiaal, ondergrond en omgeving. Relatieve luchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 90% tijdens verwerking en droging.

Wachttijd
Tussen de lagen een droogtijd van 4 - 6 uur aanhouden.

Droogtijd
Bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid over te schilderen na 4 - 6 uur. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.

Reinigen gereedschap
Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Attentie; om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect” ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij toepassing van een donkere kleur op een alkalische ondergrond wordt aanbevolen om een grondlaag aan te brengen met CapaGrund Universal Universal om verkleuringen als gevolg van kalkuitbloeiingen te voorkomen.