Trimetal Silvanol LB

Glanzend, UV absorberend, filmvormend houtveredelingsproduct

  • Filmvormend houtveredelingsproduct
  • UV absoberend

Meer details

Productinformatie Veiligheidsinformatie

€ 42,95 incl. BTW

Verwante artikelen

Datasheet

AfwerkingHoogglans
Geschikt voor spuitenNee
Geschikt voor binnenNee
Geschikt voor buitenJa
Overschilderbaar16 uur
Droogtijd (stofdroog)3 uur
Op waterbasisNee

Meer informatie

Productomschrijving
Silvanol LB is een oxidatief drogend, glanzend, UV absorberend, transparant gepigmenteerd, filmvormend houtveredelingsproduct op basis van een gemodificeerde alkydhars.

Gebruik/Toepassing
Silvanol LB is geschikt als duurzame afwerklaag op hout voor buiten, o.a. geveltimmerwerk, deuren en betimmeringen, in een transparant gepigmenteerd systeem.

Voorbehandeling van de ondergrond/Systeeminfo
Nieuw werk
Het vochtgehalte van het hout dient overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden. Alvorens het product wordt aangebracht, dient de ondergrond droog, schoon en vetvrij te zijn. Het product kan aangebracht worden op een geschikte timmerindustrie grondlaag, volgens de in de K.V.T. aangegeven normen en richtlijnen. Op nieuw ongeschilderd hout of kaal gemaakte delen is voorbehandeling met twee lagen Silvanol LM aan te bevelen, met een filmvormende afwerking van één of twee lagen Silvanol LB.

Onderhoud bestaand werk
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, geschuurd en goed gehecht te zijn. Losse delen verwijderen door schuren, schrappen of afbijten. Kaal gekomen delen
gronden met Silvanol LM en afwerken met één of twee lagen Silvanol LB. Het houtvochtgehalte van de ondergrond mag niet boven de 18% zijn. 

Verwerking van het product
Kwast en Rol
Type verdunning : white spirit
Volumepercentage verdunning : gebruiksklaar
Reinigingsmiddel : white spirit

Droogtijden bij 20°C en aanbevolen laagdikte en 65% R.V.
Stofdroog : ca. 3 uur
Kleefvrij : ca. 7 uur
Overschilderbaar : ca. 16 uur 

Opmerking
Het product aanbrengen in een maximale natte laagdikte van 75 micrometer, doch niet minder dan 50 micrometer. Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.
Silvanol LB basis SC wordt gebruikt voor het maken van de zogenaamde houtkleuren. Basis SC biedt bescherming tegen UV straling door de toegevoegde transparante
ijzeroxiden bij het kleurmaken. Silvanol LB basis SU wordt gebruikt in het onderhoudswerk als blanke afwerklaag. Basis SU biedt bescherming tegen UV straling door een bijzondere hars en de aanwezigheid van UV-vangers. 

Technische Eigenschappen
Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden: 167 (licht grenen)
Volumepercentage vaste stof : 47 %
Dichtheid : 0,9 kg/dm³
Glans : hoogglans
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 38°C
Aanbevolen droge laagdikte : 25 micrometer
Theoretisch rendement bij aanbevolen laagdikte: 18,8 m²/l

Houdbaarheid
In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.