Herbol Putzgrund 10 Liter Bekijk groter

Herbol Putzgrund 10 Liter

504017

Watergedragen, weekmakervrij, diepindringend concentraat voor minerale ondergronden.

  • Egaliseert en vermindert de zuigkracht van de ondergond.
  • Fixeert de ondergrond door zijn diep indringende eigenschap.
  • Kleurloos en reukarm
  • Weekmakervrij. 

Meer details

Productinformatie Veiligheidsinformatie

€ 97,75 incl. BTW

Meer informatie

Toepassing
Ondergronden 
Muren, plafonds en minerale ondergronden.

Toepassing 
Voorstrijkmiddel voor onbehandelde en met muurverf behandelde ondergronden voor vermindering van zuiging en verbetering van hechting.

Technische kenmerken
Dichtheid: Ca. 1,12 kg/l.
Bindmiddel: Styreenacrylaatdispersie.
Glansgraad: Mat.
Pigment: Geen (transparant).
Vaste stofgehalte: Volume ca. 22%. Gewicht ca. 30%.
Leverbaar in de kleuren Transparant na droging.

Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities 
Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.

Verwerkingsmethoden/ gereedschap 
Kwast, rol of spuit (ook airless).
Overschilderbaar na 3-4 uur.
Reiniging gereedschap met water.
Theoretisch rendement: Kwast/rol: Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond wordt Herbol-Putzgrund verdund met water: Meestal 1:1 met water. In sommige gevallen kan men gaan tot de verhouding 1:3 (HerbolPutzgrund/water). Het verbruik per m² is zeer sterk afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. 6 à 20 m²/l.

Spuitgegevens airless 
Verdunning: 1:1 tot 1:3 met water, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.
Druk: ca. 140 tot 180 bar afhankelijk van debiet.
Spuitkop: vanaf 0.011 inch.
Pistoolfilter: 60.
Spuithoek: 40-80°.

Praktische verwerkingsinstellingen 
Bovengenoemde instellingen zijn een indicatie. Om het beste resultaat te verkrijgen wordt er geadviseerd om de instellingen af te stemmen op de omstandigheden ter plaatse en te beoordelen d.m.v. een proefvlak.

Systeemopbouw
Voorbereiding van de ondergrond
Al het schilderwerk en de noodzakelijke voorbehandelingen moeten aan het object worden aangepast; d.w.z. ze moeten worden afgestemd op de toestand, de prestatie-eisen en de omstandigheden waaraan zij worden blootgesteld. Er dient op een stevige gezonde ondergrond gewerkt te worden.

Voorbehandeling 
Ondergrond grondig reinigen en ontdoen van loszittend materiaal. Niet intact zijnde lagen verwijderen. Nieuw pleisterwerk minstens 2 tot 4 weken onbehandeld laten.

Grondlaag/voorlak 
Poederend, sterk zuigend of poreus pleisterwerk, gipskarton, beton kalkzandsteen voorbehandelen met Herbol-Putzgrund.

Afwerking 
Afwerken met een Herbol muurverf tot volledig dekkend.

Veiligheid
Vlampunt volgens ISO 1516: Niet van toepassing.
VOS-EU-grenswaarde EU-grenswaarde voor dit product (productcategorie A/a): 30 g/L (2010) dit product bevat < 1 g/L VOC.

Voorwaarden en wetgeving 
De in deze Technische Product Informatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte. De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Artikelgegevens
Houdbaarheid in onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden.
Vorstvrij bewaren.
Verpakkingen 10 liter.