Capacryl Aqua Holz-IsoGrund 2,5 Liter Wit Bekijk groter

Capacryl Aqua Holz-IsoGrund 2,5 Liter Wit

002449

Gepigmenteerde, waterverdunbare grondverf voor het isoleren van hout, dat in water oplosbare bestanddelen bevat. 
Binnen en buiten toe te passen.

Meer details

Informeer een vriend

Array

Array

Ontvanger :

* Verplichte velden

  of  Annuleer

€ 106,20 incl. BTW

Meer informatie

Materiaal
Zowel oppervlakken binnen als buiten worden, afhankelijk van o.a. ligging, verschillend klimatologisch belast. Deze belasting is belangrijk bij de keuze van materiaal om ondergronden te beschermen. Een globaal onderscheidt van binnen- of buitentoepassing is veelal niet voldoende om een juiste keuze te maken voor een product om deze ondergrond te beschermen. Juist in ruimten binnen kunnen, afhankelijk van het gebruik van deze ruimte, duidelijke verschillen zijn in temperatuur, waterdamp en
condensatievocht. Zo kunnen de klimatologische omstandigheden in een woonkamer probleemloos en constant zijn terwijl deze in een productiehal of keuken van een ziekenhuis totaal anders is. In beide gevallen praten we nog steeds voor een ruimte binnen. In dit technisch informatieblad worden 5 verschillende toepassingsgebieden gedefinieerd die verschillen van situatie en gebruik en waarbij de klimatologische omstandigheden een gegeven is. Aan de hand van een omschrijving en voorbeelden waar deze omschrijving zich kan voordoen is een tabel opgesteld. Of een product geschikt is voor een bepaalde omschrijving is terug te vinden is het technisch informatieblad van het Caparol-product. Met deze tabel moet het mogelijk zijn om een juiste productkeuze te maken om een oppervlak binnen of buiten en afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, te behandelen.

Toepassing

  Toepassingsgebied  
   Situatie  Voorbeelden
binnen 1 Verwarmde ruimten binnen
met een vrijwel constante
temperatuur en normale
klimatologische
omstandigheden
Woningen, scholen, kantoren, winkels,
ruimten in hotels  en zorginstellingen
binnen 2 Ruimten binnen met
incidenteel een hoge
luchtvochtigheid zonder een
regelmatige condensatie aan
het oppervlak
Ondergrondse parkeergarages,
badkamers in woningen en ruimten die
gebruik worden als woning of bedrijf,
voor opslag en productie en kelders
binnen 3 Gesloten, niet verwarmde en
geventileerde ruimten binnen
alsmede verwarmde ruimten
binnen met regelmatig een
verhoogde luchtvochtigheid
en met incidenteel
opspattend water. Wand- en
plafondoppervlakte
temperatuur zijn slechts
tijdelijk onder het dauwpunt  
Grote keukens, waslokalen,
productiehallen waarbij veel waterdamp
vrij komt, wanden en plafonds  van
zwembaden zonder dat er regelmatig
opspattend water aanwezig is,
koelcellen
buiten 1 Oppervlakken buiten zonder
directe weersinvloeden,
waarbij zo af en toe
condenswater alsmede vorstdooicyclus
optreedt.
Balkon- en galerijplafonds, loggia's,
plafonds van open parkeergarages,
wanden en plafonds van tunnels en
overdekte entrees.
buiten 2 Oppervlakken buiten met
directe weeersinvloeden.
De normaal voorkomende buitengevels,
metselwerk en overige, voor schilderen,
geschikte oppervlakken buiten.

Toelichting
Doorslaggevend voor de toepassing van het juiste product is de bestendigheid tegen klimatologische omstandigheden, met name vocht, temperatuurswisselingen en vorst-dooicycli. Zelfs wanneer een oppervlak niet direct door water wordt belast door bijv. regen, kan door condensatie water op de verflaag komen. Dit komt altijd voor als  de ondergrond het dauwpunt heeft bereikt of eronder komt. Gebeurd dit af en toe en maar over een korte periode, bijvoorbeeld op een keuken- of badkamermuur
die niet door opspattend water wordt belast (toepassingsgebied binnen 2), dan heeft dit geen directe gevolgen voor het geadviseerde product. Treedt in bepaalde gevallen regelmatig condensatievocht op over een langere periode (toepassingsgebied binnen 3) dan moet een verfproduct worden toegepast die wel bestand is tegen deze vochtbelasting. Dit soort vochtsituaties kunnen zich ook voordoen op een oppervlakken die er op het eerste gezicht droog uitzien. Een voorbeeld hiervan is een plafond in een open parkeergarage (buiten 1). Is de ondergrond van beton of staal en het koelt ’s nacht af en komt de ondergrond overdag met warme lucht in contact dan vormt zich op het oppervlak condensatievocht wat weer nadelig kan zijn voor de aangebrachte verflaag. In de tabel in de TI van het Caparol-product zijn deze omstandigheden opgenomen zodat een betere productkeuze kan worden gemaakt.

Verwerking
Bij ondergronden met een kritische lichtinval (bijv. strijklicht) en bij extreme zuiging kan voorgestreken worden met CapaTex Fix om de droging van de daarop volgende muurverflaag te vertragen. Het risico van aanzetten en rolbanen wordt hierdoor verminderd. 

Voorbereiding van de ondergrond

  • De betreffende ondergrond moet constructief in orde zijn, mag geen gebreken vertonen en moet voldoen aan de bouwkundige voorschriften.
  • De geschiktheid van een product voor een bepaalde toepassing heeft uitsluitend betrekking op de houdbaarheid van de verflaag onder de gegeven klimatologische omstandigheden. Andere invloeden zoals vervuiling, bestendigheid tegen chemicaliën, mos- en algenaangroei etc. zijn niet in het overzicht meegenomen. In voorkomende gevallen een ander product kiezen.
  • Buitenmuurverven met met filmconserveermiddel mogen niet worden toegepast in toepassingsgebied voor binnen 1 en 2, ook als de klimatologische omstandigheden dit aangeven.
  • De toepassing van oplosmiddelhoudende producten is op grond van ARBO-wetgeving voor toepassing binnen verboden.
  • Ondergronden die permanent worden belast met condensatievocht of spatwater zoals in douchecellen, sauna's, randen van zwembaden etc. zijn door de extreme belasting niet in het overzicht opgenomen. Hier moeten in voorkomende gevallen speciale producten worden toegepast.
  • Vraag zonodig om advies.

Attentie
Alle in de praktijk voorkomende situaties kunnen niet in dit technisch informatieblad worden behandeld. Indien een ondergrond behandeld moet worden die niet in dit technisch informatieblad is opgenomen dan adviseren wij u contact met ons op te nemen om zonodig een objectgericht technisch advies te laten opstellen.